posted on by

Resilience- psykisk motståndskraft när saker inte går som du tänkt dig

”Our greatest glory is not in never falling , but in rising every time we fall”. (Confucius)Ordet resilience är från latinets resilio och betyder att hoppa tillbaka.Det är en term som används i metallindustrin och mäter hur mycket man kan böja en metall innan den knäcks.Fjällbjörken är också ett bra exempel där den på fjället böjer sig krokig för den isande vinden, växer sig fast med kraft trots snöstormar och mörka månader utan den minsta solstråle.

I vår vardag stöter vi ofta på olika typer av motgångar med olika sorters konsekvenser, ibland stora och ibland små.Hur  vi hanterar dessa motgångar och problem kan ofta göra skillnad på lång sikt, både för våra resultat och vår psykiska hälsa.Det handlar inte alltid om hur djupt du faller utan om hur du tar dig tillbaka.

Psykologisk motståndskraft är en förmåga som vi kan lära oss mer av och utveckla under livets gång. Med resilience låter du inte motgångar dränera din handlingskraft.

”Lova mig att inte glömma att du är klokare än du tror, starkare än du ser ut som och smartare än du kan tänka dig”Christopher Robin till Puh( av A.A. Milne)

 

posted on by

Positiv Psykologi som vetenskap

Positiv psykologi är baserat på grundantagandet att människor vill leva meningsfulla och tillfredställande liv, utveckla de bästa hos dem själva, och öka de positiva upplevelserna och erfarenheterna av kärlek,arbete och lek.

För att förstå positiva känslor så talar vi om att förlika oss med det förflutna, lycka att leva i nuet och hopp inför framtiden.

På individnivå studeras styrkor och förmågor såsom resilience, nyfikenhet, kreativitet , arbetskapacitet, förmåga till att skapa meningsfulla relationer, integritet, självkännedom, själveffektivitet, självkontroll och vishet.

Positiva instituitioner omfattar studierna om styrkor som uppmuntrar till samhällen byggda på civilcourage, rättvisa, medborgaransvar, etik, samarbete och tolerans.

posted on by

Psykologisk coaching som kompetensutveckling

Att tala om coaching är att tala om förändring. Verktygen är designade för undersökning, utvärdering, reflexion och handlingsplan för både individer och grupper.

Coaching har många definitioner både som konstart och vetenskap. Som levande varelser är vi påverkade av vår omgivning samtidigt som vi kan vara med och påverka våra livsvillkor.

Coaching har många tillämpningsområden såsom idrott, organisationer, ledarutveckling likväl som för egen personlig utveckling, mål och utmaningar.

Psykologer som är experter i coaching har en grundprofession som legitimerad psykolog och erbjuder garantier i grundläggande kunskaper i praktisk, teoretisk och tillämpad psykologi samt professionell kompetens och tillämpandet av etisk yrkeskod.

Många gånger kan vi stoppas av emotionella och psykologiska blockeringar och där har en psykologcoach en specifik kompetens för att hjälpa oss att framåt.

Psykologisk coaching  är baserad på psykologiska vetenskapsteorier som kognitionspsykologi, emotionsteori, neurovetenskap och inlärningspsykologi. Dessa inkluderar modeller och orienteringar inom psykologin som KBT och positiv psykologi.

 

 

 

posted on by

Välkommen till Psykologcoach!

Många gånger kan vi stoppas av emotionella och psykologiska blockeringar. En psykologcoach, det vill säga en legitimerad psykolog  med expertis inom coaching, har en specifik kompetens som hjälper oss framåt.

Psykologcoach är en del i A.M. Psykologresurs, ett psykologföretag som erbjuder tjänster inom psykologisk behandling, bedömning, coaching och utbildning.

posted on by

Art & Science Blog

Var slutar konsten och var börjar vetenskapen och var ligger skiljelinjen?

Här avser jag inom kort att återkomma med fakta och funderingar inom stort och smått om ämnen som jag finner intressanta inom modern forskning .