posted on by

Positiv Psykologi som vetenskap

Positiv psykologi är baserat på grundantagandet att människor vill leva meningsfulla och tillfredställande liv, utveckla de bästa hos dem själva, och öka de positiva upplevelserna och erfarenheterna av kärlek,arbete och lek.

För att förstå positiva känslor så talar vi om att förlika oss med det förflutna, lycka att leva i nuet och hopp inför framtiden.

På individnivå studeras styrkor och förmågor såsom resilience, nyfikenhet, kreativitet , arbetskapacitet, förmåga till att skapa meningsfulla relationer, integritet, självkännedom, själveffektivitet, självkontroll och vishet.

Positiva instituitioner omfattar studierna om styrkor som uppmuntrar till samhällen byggda på civilcourage, rättvisa, medborgaransvar, etik, samarbete och tolerans.