posted on by

Resilience- psykisk motståndskraft när saker inte går som du tänkt dig

”Our greatest glory is not in never falling , but in rising every time we fall”. (Confucius)Ordet resilience är från latinets resilio och betyder att hoppa tillbaka.Det är en term som används i metallindustrin och mäter hur mycket man kan böja en metall innan den knäcks.Fjällbjörken är också ett bra exempel där den på fjället böjer sig krokig för den isande vinden, växer sig fast med kraft trots snöstormar och mörka månader utan den minsta solstråle.

I vår vardag stöter vi ofta på olika typer av motgångar med olika sorters konsekvenser, ibland stora och ibland små.Hur  vi hanterar dessa motgångar och problem kan ofta göra skillnad på lång sikt, både för våra resultat och vår psykiska hälsa.Det handlar inte alltid om hur djupt du faller utan om hur du tar dig tillbaka.

Psykologisk motståndskraft är en förmåga som vi kan lära oss mer av och utveckla under livets gång. Med resilience låter du inte motgångar dränera din handlingskraft.

”Lova mig att inte glömma att du är klokare än du tror, starkare än du ser ut som och smartare än du kan tänka dig”Christopher Robin till Puh( av A.A. Milne)

 

posted on by

Psykologisk coaching som kompetensutveckling

Att tala om coaching är att tala om förändring. Verktygen är designade för undersökning, utvärdering, reflexion och handlingsplan för både individer och grupper.

Coaching har många definitioner både som konstart och vetenskap. Som levande varelser är vi påverkade av vår omgivning samtidigt som vi kan vara med och påverka våra livsvillkor.

Coaching har många tillämpningsområden såsom idrott, organisationer, ledarutveckling likväl som för egen personlig utveckling, mål och utmaningar.

Psykologer som är experter i coaching har en grundprofession som legitimerad psykolog och erbjuder garantier i grundläggande kunskaper i praktisk, teoretisk och tillämpad psykologi samt professionell kompetens och tillämpandet av etisk yrkeskod.

Många gånger kan vi stoppas av emotionella och psykologiska blockeringar och där har en psykologcoach en specifik kompetens för att hjälpa oss att framåt.

Psykologisk coaching  är baserad på psykologiska vetenskapsteorier som kognitionspsykologi, emotionsteori, neurovetenskap och inlärningspsykologi. Dessa inkluderar modeller och orienteringar inom psykologin som KBT och positiv psykologi.