Student i Lund

Som nyhet för läsåret 2014-15 erbjuder företaget Psykologresurs psykologisk coaching i samarbete med Mecenat till ett reducerat pris för studenter i Lund med Mecenatkort.

Ibland kan vi köra fast i våra uppgifter, tappa fokus och koncentrationsförmåga. Uppskjutarbeteende (prokrastination) kan sätta oss i en negativ spiral och ruinera vårt läsår.

Ibland blir uppgifterna för många samtidigt och då kan vi få svårt att prioritera effektivt.

Många nya intryck, nya vänner och ibland långt hemifrån familjen. Dessa faktorer kan leda till att vi kommer efter i studieplanerna, trots att det i många fall innebär positiva erfarenheter.

Med hjälp av psykologisk coaching kan vi få hjälp att hitta tillbaka till motivationen, koncentrationen och att uppnå studiemålen. Vi kan också få hjälp att hitta våra styrkor och drivkrafter.

Någon remiss, medicinsk eller klinisk diagnos behövs ej.

Pris per session 800 kr

Paketpris 3 sessioner 2200 kr