posted on by

Psykologisk coaching som kompetensutveckling

Att tala om coaching är att tala om förändring. Verktygen är designade för undersökning, utvärdering, reflexion och handlingsplan för både individer och grupper.

Coaching har många definitioner både som konstart och vetenskap. Som levande varelser är vi påverkade av vår omgivning samtidigt som vi kan vara med och påverka våra livsvillkor.

Coaching har många tillämpningsområden såsom idrott, organisationer, ledarutveckling likväl som för egen personlig utveckling, mål och utmaningar.

Psykologer som är experter i coaching har en grundprofession som legitimerad psykolog och erbjuder garantier i grundläggande kunskaper i praktisk, teoretisk och tillämpad psykologi samt professionell kompetens och tillämpandet av etisk yrkeskod.

Många gånger kan vi stoppas av emotionella och psykologiska blockeringar och där har en psykologcoach en specifik kompetens för att hjälpa oss att framåt.

Psykologisk coaching  är baserad på psykologiska vetenskapsteorier som kognitionspsykologi, emotionsteori, neurovetenskap och inlärningspsykologi. Dessa inkluderar modeller och orienteringar inom psykologin som KBT och positiv psykologi.